Zeznania przeciwko Minnesocie HF 3567

Zeznania przeciwko Minnesocie HF 3567

Szanowna Przewodnicząca Becker-Finn i członkowie, Nazywam się Katy Faust, jestem założycielką i prezesem Them Before Us — organizacji non-profit zaangażowanej w obronę praw dzieci do ich matek i ojców. Piszę w opozycji HF 3567 ze względu na istotne i trwałe...
Z nowego europejskiego badania wynika, że ​​dzieci mające dwóch ojców radzą sobie lepiej niż te, których rodzice są heteroseksualni

Z nowego europejskiego badania wynika, że ​​dzieci mające dwóch ojców radzą sobie lepiej niż te, których rodzice są heteroseksualni

W europejskim badaniu wyników dzieci naukowcy ocenili dzieci urodzone przez pary homoseksualne w drodze macierzyństwa zastępczego i porównali je z dziećmi urodzonymi w parach heteroseksualnych. W badaniu wzięło udział 67 par homoseksualnych, które zostały rodzicami dzięki ciążowej macierzyństwu zastępczemu, oraz 67…
List otwarty do Giorgii Meloni

List otwarty do Giorgii Meloni

(Oryginalnie opublikowane w The European Conservative) Szanowny Panie Premierze Meloni, Ma Pan rację w sprawie macierzyństwa zastępczego. Masz rację co do aktów urodzenia. I masz rację, jeśli chodzi o obronę tradycyjnej rodziny. Skąd mam wiedzieć, że masz rację? Ponieważ zbieram historie...