Zeznania przeciwko Minnesocie HF 3567

Zeznania przeciwko Minnesocie HF 3567

Szanowna Przewodnicząca Becker-Finn i członkowie, Nazywam się Katy Faust, jestem założycielką i prezesem Them Before Us — organizacji non-profit zaangażowanej w obronę praw dzieci do ich matek i ojców. Piszę w opozycji HF 3567 ze względu na istotne i trwałe...
Wyeliminowanie mężczyzny i kobiety

Wyeliminowanie mężczyzny i kobiety

(Oryginalnie opublikowane w World News Group) Postępujące dążenie prawne do przedefiniowania rodziny nie słabnie. W zeszłym miesiącu Departament Zdrowia i Opieki Społecznej administracji Bidena zaproponował zmianę definicji rodzicielstwa pozbawionej płci w prawie – unikając…