Nedávno jsme poskytli nouzovou podporu České republice. Členové parlamentu bojovali za legalizaci sňatků osob stejného pohlaví a byli zaplaveni aktivisty mluvícími o tom, jak by sňatky osob stejného pohlaví prospěly dětem. Poslali jsme jim skutečný příběh ženy, kterou vychovávali dva tátové, o tom, proč mají děti právo na matku a otce.

Samantha, další advokátka Them Before Us, vytvořil video, které bude sdílet se zákonodárci v České republice a diskutuje o legálnosti manželství osob stejného pohlaví a rodičovství osob stejného pohlaví. Poznamenala, že i když ji její dva gay otcové velmi milovali, toužila po matce. Samantha již dříve v tomto článku psala o právech dětí na umístění k adoptivní matce a otci, “Byl jsem vychován dvěma gayi. Stále si myslím, že si děti zaslouží být adoptovány do domova s ​​matkou a otcem.“