DZIECI MAJĄ POTRZEBY

Wbrew temu, co Ci powiedziano, dzieci wymagają czegoś więcej niż tylko „miłości i bezpieczeństwa”.

Dzieci potrzebują codziennego, stałego kontaktu z matką i ojcem i mają największe szanse na otrzymanie tego, gdy ich rodzice są małżeństwem. Małżeństwo rodziców oferuje dziecku najwięcej stabilności w domu a także największą szansę, że oboje rodziców będzie trwale zaangażowanych w ich życie. Dzieci wychowywane przez rodziców którzy nie są małżeństwem, są o 96% bardziej narażone na to, że ich rodzice rozstaną się przed ukończeniem przez nie 12 lat, w porównaniu z rówieśnikami, których rodzice pobrali się. Badania „coraz częściej pokazują, że niestabilność rodzicielska zmniejsza zaangażowanie i inwestycje rodziców w dzieci, negatywnie wpływając na poznawczy i społeczny rozwój emocjonalny dzieci i ograniczając ich szanse życiowe”.

Wychowanie w domu z matką i ojcem będącymi małżeństwem, zapewnia dzieciom więź biologiczną z obojgiem rodziców. Statystyki pokazują, że biologiczni rodzice są najbezpieczniejszymi opiekunami, ponieważ są najbardziej przywiązani do swoich dzieci, najbardziej je chronią i najlepiej się nimi opiekują. Więź biologiczna daje również dzieciom bezpośredni dostęp do ich dziedzictwa, informacji genetycznych i wcześniejszych pokoleń rodziny. Więź ta jest podstawowym składnikiem tożsamości dziecka.
Dzieci potrzebują także wpływu obu płci. „Rodzice” to trochę myląca nazwa. Jest tylko „matka” i „ojciec”, z których każde oferuje niepowtarzalne, niezastąpione korzyści dla rozwoju dziecka. Kobiety zwykle skupiają się na emocjonalnym samopoczuciu dziecka i zaspokajają jego najpilniejsze potrzeby, podczas gdy mężczyźni kładą nacisk na dyscyplinę i podejmowanie ryzyka. Dzieci potrzebują obu tych kontrastujących ze sobą wływów. Związek dwupłciowy rodziców zapewnia także zdrowe modelowanie ról męskich / żeńskich i ustanawia wzór dla własnych, przyszłych relacji dzieci.
Ze względu na stabilność, więź biologiczną i wpływy męskie/żeńskie, które zapewnia małżeństwo, dzieci wychowywane przez rodziców, którzy się pobrali, znacznie rzadziej żyją w ubóstwie, stają się nastoletnimi rodzicami, mają problemy z prawem, zażywają narkotyki, są wykorzystywane fizycznie lub seksualnie, czy porzucają szkołę. Badania pokazują, że miejscem, w którym dzieci są, z największym prawdopodobieństwem „bezpieczne i kochane”, jest dom ich biologicznych rodziców, matki i ojca, połączonych węzłem małżeńskim. Dla dzieci to prawdziwa „bezpieczna przestrzeń”.

 

Theim Before Us wierzy, że dorośli powinni poświęcić swoje pragnienia, aby chronić potrzeby dzieci.

Sprawdź naszą nową książkę!

Ta książka łączy badania o złotym standardzie z setkami historii dzieci, z których wiele nigdy wcześniej nie zostało opowiedzianych.

Chinese (Traditional)CzechEnglishFrenchGermanKoreanLatvianPolishPortugueseSlovakSpanish
Udostępnij to