DZIECI MAJĄ POTRZEBY

Wbrew temu, co Ci powiedziano, dzieci wymagają czegoś więcej niż tylko „miłości i bezpieczeństwa”.

Dzieci potrzebują codziennego, stałego kontaktu z matką i ojcem i mają największe szanse na otrzymanie tego, gdy ich rodzice są małżeństwem. Małżeństwo rodziców oferuje dziecku najwięcej stabilność w domu a także największą szansę, że oboje rodziców będzie trwale zaangażowanych w ich życie. Dzieci wychowywane przez rodziców którzy nie są małżeństwem, są o 96% bardziej narażone na to, że ich rodzice rozstaną się przed ukończeniem przez nie 12 lat, w porównaniu z rówieśnikami, których rodzice pobrali się. Badania „coraz częściej pokazują, że niestabilność rodzicielska zmniejsza zaangażowanie i inwestycje rodziców w dzieci, negatywnie wpływając na poznawczy i społeczny rozwój emocjonalny dzieci i ograniczając ich szanse życiowe”.

Wychowanie w domu z matką i ojcem będącymi małżeństwem, zapewnia dzieciom więź biologiczną z obojgiem rodziców. Statystyki pokazują, że biologiczni rodzice są najbezpieczniejszymi opiekunami, ponieważ są najbardziej przywiązani do swoich dzieci, najbardziej je chronią i najlepiej się nimi opiekują. Więź biologiczna daje również dzieciom bezpośredni dostęp do ich dziedzictwa, informacji genetycznych i wcześniejszych pokoleń rodziny. Więź ta jest podstawowym składnikiem tożsamości dziecka.
Dzieci potrzebują także wpływu obu płci. „Rodzice” to trochę myląca nazwa. Jest tylko „matka” i „ojciec”, z których każde oferuje niepowtarzalne, niezastąpione korzyści dla rozwoju dziecka. Kobiety zwykle skupiają się na emocjonalnym samopoczuciu dziecka i zaspokajają jego najpilniejsze potrzeby, podczas gdy mężczyźni kładą nacisk na dyscyplinę i podejmowanie ryzyka. Dzieci potrzebują obu tych kontrastujących ze sobą wływów. Związek dwupłciowy rodziców zapewnia także zdrowe modelowanie ról męskich / żeńskich i ustanawia wzór dla własnych, przyszłych relacji dzieci.
Ze względu na stabilność, więź biologiczną i wpływy męskie/żeńskie, które zapewnia małżeństwo, dzieci wychowywane przez rodziców, którzy się pobrali, znacznie rzadziej żyją w ubóstwie, stają się nastoletnimi rodzicami, mają problemy z prawem, zażywają narkotyki, są wykorzystywane fizycznie lub seksualnie, czy porzucają szkołę. Badania pokazują, że miejscem, w którym dzieci są, z największym prawdopodobieństwem „bezpieczne i kochane”, jest dom ich biologicznych rodziców, matki i ojca, połączonych węzłem małżeńskim. Dla dzieci to prawdziwa „bezpieczna przestrzeń”.

 

Theim Before Us wierzy, że dorośli powinni poświęcić swoje pragnienia, aby chronić potrzeby dzieci.