Nedávno sme poskytli núdzovú podporu Českej republike. Poslanci parlamentu bojovali za legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia a boli zaplavení aktivistami, ktorí hovorili o tom, ako by manželstvá osôb rovnakého pohlavia prospeli deťom. Poslali sme im skutočný príbeh ženy, ktorú vychovávali dvaja otcovia, o tom, prečo majú deti právo na mamu a otca.

Samantha, spoluobhajkyňa z Them Before Us, vytvorila video, o ktoré sa podelí so zákonodarcami v Českej republike a diskutuje o legálnosti manželstiev osôb rovnakého pohlavia a rodičovstva osôb rovnakého pohlavia. Poznamenala, že aj keď ju jej dvaja homosexuálni otcovia veľmi milovali, ona túžila po matke. Samantha už predtým v tomto článku napísala o právach detí na umiestnenie k adoptívnej matke a otcovi, “Bol som vychovaný dvoma homosexuálmi. Stále si myslím, že deti si zaslúžia byť adoptované do domova s ​​matkou a otcom.“