Vďaka neúnavnému úsiliu našich zámorských sledovateľov aj naďalej podnecujú globálne hnutie! Lotyšská obhajkyňa práv detí Alina Ozolina napísal článok o našej práci vo vzdelávacom webovom časopise „Telos“, ktorý navštevujú lotyšskí vedci, intelektuáli a dokonca aj niektorí členovia parlamentu! Pracuje tiež na preklade našej webovej stránky do lotyštiny a organizuje kampaň GoFundMe na financovanie prekladu našej knihy do lotyštiny! Alina hovorí:

Som manželka a matka dvoch malých chlapcov, len nedávno som sa vrátila do práce. Pracujem ako analytik zdravotných údajov v najväčšej zdravotníckej inštitúcii v Lotyšsku. Knihu „Them Before Us“ mi odporučil redaktor filozofického portálu „Telos“ (www.telos.lv) v čase, keď som iniciatívne zhrnul výskumné práce o vplyve otca na vývoj dieťaťa. Vznik tohto portálu – pred necelým rokom – aj moja skromná iniciatíva sú reakciou na rozhodnutie lotyšského ústavného súdu spred dvoch rokov. Potom rozhodol, že zákon o partnerke matky, ktorá nemôže zo zákona poberať otcovskú dovolenku, je protiústavný. Je to pokus podložiť to, čo som ja ako katolík celý ten čas považoval za samozrejmé, neteologickými argumentmi. A preto ma kniha Oni pred nami a svetové hnutie svojou argumentačnou bázou, výskumami, štatistikami a hlavne príbehmi zaujala. Ukázala spôsoby a slová na vyjadrenie vnútornej viery v sekulárne argumenty.

Alinin článok, ktorý sa dá prečítať TU, pokrýva práva detí na ich matky a otcov z právneho hľadiska, rozdiely medzi adopciou a darcovským počatím, dôsledky darcovského počatia a ako sú práva detí na ich biologických rodičov prirodzenými právami (ako je uvedené v Kapitola 1 našej knihy!)

Podporte Alinu v jej úsilí preložiť našu knihu do lotyštiny darom TU!