(Pôvodne uverejnené v federalistov)

Ešte ďalší gay konzervatívny Oznámenie o náhradnom narodení dieťaťa sa stretlo s ďalším kolom konzervatívne elity ponúkajú svoje blahoželanie.

Nezabúdajte, že mnohí z týchto istých ľudí určite namietali proti fotke Petea Buttigiega a jeho partnerky na nemocničnej posteli. Ale nevadí, teraz je to tak jeden z našich, Takže všetko „Deti potrebujú mamy a otcov“, „prestaňte vymazávať ženy“ a správy „zvuk slobody-koniec-obchodovanie s deťmi“ zmiznú.

Dave Rubin Oznámenie o náhradnom materstve nebolo prvé a Guy Benson nebude posledné. Takže tu je vaše jednotné kontaktné miesto, ako reagovať nabudúce, keď vám gay – alebo rovno – konzervatívec, ktorého milujete, oznámi, že stvoril dieťa bez matky.

Po prvé, vaše argumenty musia vychádzať z postoja detskej obrany. Existujú dobré bioetické argumenty proti náhradnému materstvu. A feministky vo veľkej miere odmietajú náhradné materstvo na základe skutočnosti, že využíva ženy. Ale tieto argumenty môžu padnúť naprázdno, pretože veľmi často zúčastnené ženy – predavačka vajec, náhradník a objednávajúci rodičia – všetky milujú a súhlasia s dohodou.

Konzervatívny postoj odmieta náhradné materstvo založené na samozrejmosti, prirodzené práva dieťaťa, jeho právo na život, na svoju matku a otca, aby sa narodili slobodní a nie kupovaní a predávaní. Dieťa je strana bez hlasu v usporiadaní, ktorá by nikdy nebola súhlas s úmyselnou stratou svojej matky.

Pri diskusii o náhradnom materstve budete musieť neustále viesť rozhovor preč od toho, čo chcú dospelí, a zamerať ho na práva a blaho dieťaťa. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je prostredníctvom príbehy detí ktoré boli počaté prostredníctvom #BigFertility.

Ďalšie, rámec. Správny spôsob, ako porozumieť náhradnému materstvu, je to, že spája to, čo by mala byť jedna žena, „matka“, na tri kupiteľné a voliteľné ženy.

  1. Genetická matka, „darkyňa“ vajíčka, ktorá dáva deťom ich biologickú identitu
  2. Rodiaca matka, ktorá vytvára celoživotnú dôveru a pripútanosť
  3. Sociálna matka, ktorá poskytuje každodennú materinskú lásku, ktorá maximalizuje vývoj dieťaťa a uspokojuje túžbu dieťaťa po ženskej láske

Pre deti nie je žiadna z týchto troch matiek voliteľná a vždy, keď sa nenájde u tej istej ženy, dieťa zažije stratu. Niekedy deti kvôli tragédii stratia jednu alebo všetky tri matky a my právom smútime. Náhradné materstvo úmyselne a často komerčne núti dieťa stratiť jedno alebo všetky. To je nespravodlivosť.

Ako váš obhajca v mene dieťaťa buďte pripravení na tieto bežné námietky.

Ak milujete deti, prečo nemilujete náhradné materstvo?

Mnohí z konzervatívcov, ktorí si želajú Bensona dobre, sa pravdepodobne tešia z toho, že jeho dieťa má strach a úžasne prežitý život. Ale keď sa pozriete hlbšie, náhradné materstvo nie je o deťoch. Ide o dizajnérske deti na požiadanie dodávané do celého sveta.

Náhradné materstvo takmer vždy zahŕňa IVF. Len málo údajov, ktoré máme (pretože na uchovávanie alebo zdieľanie záznamov nie je potrebná veľká plodnosť), to odhaľuje len asi 7 percent detí vytvorených v laboratóriu sa narodí živé. Väčšinu z nich vyhodia za podpriemerné alebo nesprávne pohlavie, naveky zmrazia, darujú na výskum alebo neprežijú rozmrazovanie a presun. Paris Hilton mala v zásobe 20 nechcených chlapcov, keď čakala na svoje vytúžené ženské embryo. Lance Bass a jeho partnerka prešli desiatkami embryí počas 10 pokusov o náhradné materstvo. Niet divu lekári plodnosti v červených štátoch panický príspevok -dobbs. Ochrana detí od okamihu počatia by zničila ich obchodný model.

Potrat, teda „selektívna redukcia“, je štandardný jazyk v zmluvách o náhradnom materstve a slúži ako kontrola kvality aj kvantity. Keď platíte šesťciferné číslo, chcete presne to dieťa, ktoré ste si objednali, keď ste si ho objednali, aj keď to vyžaduje zabitie chybného produktu. Keď sa pozriete na vzácne deti, ktoré do prežiť IVF a náhradné materstvo nažive, pamätajte na hromadu malých detí, ktoré to neurobili. IVF vo všeobecnosti a konkrétne náhradné materstvo nie je pro-life.

Nie je náhradné materstvo rovnako ako adopcia?

Stopercentne nie. Aj keď je pravda, že v oboch situáciách dieťa zažije stratu rodiny, adopcia funguje ako inštitúcie zameraná na blaho detí. Reprodukcia treťou stranou, vrátane náhradného materstva, funguje ako a inzercia sústredené okolo túžob dospelých. Štyri kľúčové rozdiely:

  1. V oboch scenároch dieťa zažilo stratu rodičov. Pri adopcii sa rodičia snažia túto ranu napraviť. Pri reprodukcii treťou stranou spôsobujú ranu dospelí. The len študovať Porovnanie výsledkov medzi adoptovanými a darcami spermií ukazuje, že adoptované deti sú na tom lepšie, pokiaľ ide o problémy s identitou a rodičovskou dôverou – svedectvo o obrovskej psychickej záťaži, ktorú musia vychovávať dospelí, ktorí spôsobili vašu stratu rodičov, a nie tí, ktorí sa ju snažia vyliečiť. .
  2. Pri adopcii je klientom dieťa. Cieľom je nájsť rodinu pre každé dieťa bez nej. V #BigFertility je dospelý klient. Cieľom je získať dieťa pre každého dospelého bez ohľadu na náklady tohto alebo akéhokoľvek iného dieťaťa.
  3. Keďže adoptívni rodičia nenesú zodpovednosť za stratu svojho dieťaťa, môžu vstúpiť a pomôcť im spracovať ich smútok a otázky. Pri adopcii dospelí podporujú dieťa. Pri náhradnom materstve sú za jeho smútok zodpovední dospelí, ktorí dieťa vychovávajú, a preto ho dieťa často spracováva samo. V #BigFertilty deti podporujú dospelých.
  4. V tomto rozbitom svete je adopcia niekedy nevyhnutná. Keď dospelí nie sú schopní alebo ochotní vychovávať svoje dieťa, spravodlivá spoločnosť umiestni toto dieťa do milujúceho, dôkladne prevereného domova. Reprodukcia treťou stranou môže byť veľmi žiadaná, ale nikdy nie je potrebná.

In zhrnutie, spravodlivá spoločnosť sa o siroty stará, nevytvára ich.

Ak je náhradné materstvo predajom bábätiek, nie je adopcia aj obchodovaním s deťmi?

Ako asistent riaditeľa najväčšej čínskej adopčnej agentúry na svete bolo jednou z mojich povinností zabezpečiť súlad s medzinárodnými, federálnymi a štátnymi predpismi. Adoptívni rodičia platia počas celého procesu veľa peňazí, ale jeho cieľom je zabezpečiť bezpečné umiestnenie – domáce štúdium, previerky od rôznych obcí a agentúr, školenia, dohľad a kontroly po umiestnení. Platby priamo narodeným/genetickým rodičom sú zakázané. V týchto prípadoch už nejde o adopciu, ale o obchodovanie s ľuďmi a rodičia, ako aj agentúra sú trestne zodpovední.

Na rozdiel od toho je celý priemysel plodnosti postavený na priamych platbách genetickej matke, genetickému otcovi a pôrodnej matke. Perspektívni rodičia neplatia za to, aby boli preverení alebo preverení (nie je potrebné, vedie dravce vytvárať deti za účelom vykorisťovania). Skôr „zamýšľaní rodičia“ priamo platia genetickému otcovi, genetickej matke a/alebo pôrodnej matke, aby odovzdali svoje dieťa a vzdali sa rodičovských práv. Náhradné materstvo je kategoricky obchodovanie s deťmi.

Prečo nenamietate, keď rovné páry používajú náhradné materstvo?

Toto je platná kritika. Náhradné materstvo vždy trvá na tom, že deti v deň svojho narodenia stratia vzťah s jedinou osobou, ktorú poznajú, nie kvôli tragédii, ale preto, že to tak chce dospelý. Bez ohľadu na to, či je náhradné materstvo platené alebo altruistické, či ide dieťa domov so svojimi genetickými rodičmi alebo geneticky neznámymi ľuďmi, strata rodnej matky spôsobí „primárnu ranu“.

Náhradne narodená Olivia podrobne opisuje, ako toto odlúčenie vyústilo do neistoty a celoživotných pocitov opustenosti, ktoré sa prejavili v sebadeštruktívnom správaní, aj keď bola vychovávaná matkou a otcom. Konzervatívci musia namietať, keď náhradné materstvo využívajú aj rovné páry.

Boli by tieto deti radšej mŕtve?

Ak by nebolo #BigFertility, tieto deti by neexistovali, argument znie. Nemali by byť vďační za to, že sú nažive, namiesto toho, aby fňukali o svojich bojoch s identitou, hladom po matke, pocitmi komodifikácie, traumou z odlúčenia, chýbajúcou anamnézou, desiatkami nevlastných súrodencov, ktorých možno nikdy nepoznajú, a obavami, že by mohli byť rande s ich bratom?

A zaujímalo by nás, prečo tieto deti neúmerne bojujú s depresiou, delikvenciou a zneužívaním návykových látok.

Rovnako ako deti počaté znásilnením, aj my môžeme oslavovať ich životy a zároveň kritizovať okolnosti ich počatia. V skutočnosti to presne urobí konzervatívna perspektíva.