Na biológii záleží

Na biológii záleží

Bez ohľadu na to, ako často počujeme, „nezáleží na tom, kto vychováva dieťa, pokiaľ je v bezpečí a milované“, údaje odhaľujú, že výchova oboma biologickými rodičmi je jedným z najsilnejších prediktorov toho, či dieťa bude alebo nebude vlastne...
Pohlavie

Pohlavie

Deti sú krehké ľudské bytosti, ktoré vyžadujú maximálnu starostlivosť, lásku, pozornosť, morálnu výchovu a vštepovanie cností. Bez náležitej starostlivosti by deti neprežili detstvo ani nedorástli do dospelosti. V závislosti od veku majú deti rôzne...