(Pôvodne uverejnené v Washington Examiner)

Tjeho týždeň sa k Demokratickej strane pripojilo 47 republikánov z Snemovne reprezentantov, aby prešli Zákon o úcte k manželstvu, klamlivo pomenovaný návrh zákona, ktorý by kodifikoval legalizáciu homosexuálne manželstvo a zoficiálniť naše kultúrne opustenie tradičnej manželskej štruktúry. Zdá sa, že je určený predovšetkým na zvrátenie zákona o obrane manželstva z roku 1996 10 senátorských republikánov sú tiež na palube s účtom.

Zdá sa, že zákonodarcovia, ktorí podporujú toto opatrenie, zabudli na dôvod, prečo bol DOMA prijatý v prvom rade zameraný na deti. Povedalo:

Občianska spoločnosť má záujem na udržaní a ochrane inštitúcie heterosexuálneho manželstva, pretože má hlboký a trvalý záujem na podpore zodpovedného plodenia a výchovy detí. Jednoducho povedané, vláda má záujem o manželstvo, pretože má záujem o deti.

Keď Najvyšší súd zrušil veľkú časť DOMA v oboch svojich Spojené štáty v. Windsor a Obergefell proti Hodges rozsudkov, do značnej miery ignorovala záujmy a potreby detí, namiesto toho sa sústredila na túžby dospelých. Ale to, čo chce dospelý, jednoducho nie je také dôležité ako to, čo potrebuje dieťa, a faktom zostáva, že deti potrebuje matku aj otca — a ich zbavenie jedného alebo druhého ovplyvňuje ich identitu a vývoj.

Po spoluautorstvo amicus brief pre Oberfell, Aj špekulovalo sa presne ako by homosexuálne manželstvá porušili práva detí:

Predefinovanie manželstva nanovo definuje rodičovstvo. Posúva nás to ďaleko za našu filozofiu „ži a nechaj žiť“ do krajiny, kde naša spoločnosť podporuje rodinnú štruktúru, kde deti budú vždy trpieť stratou. Našou politikou, potvrdenou a zapečatenou najmocnejšími vládnymi inštitúciami, bude, že tieto deti budú mať právo na to, aby ich matka a/alebo otec v každom prípade poznali a milovali. V domácnostiach s rovnakým pohlavím túžby dospelých prevažujú nad právami dieťaťa.

Teraz, keď máme sedem rokov manželstva osôb rovnakého pohlavia v rámci nášho národného pásu, môžem s poľutovaním povedať: „Povedal som vám to. Ani po dvoch rokoch Oberfell, rozhodol Najvyšší súd v r Pavan v. Smith že otca dieťaťa možno zákonne a okamžite vylúčiť zo života dieťaťa, ak je matka vydatá za inú ženu. Výsledkom je, že deti sa vôbec nepovažujú za osoby, ktoré majú právo na matku a otca. V skutočnosti by ste len ťažko našli nejakú federálnu inštitúciu ochotnú povedať deti by mať mamu a otca. Takýto postup by sa považoval za diskriminačný. takže, Oberfell nielen prepísal manželstvo, ale prepísal detstvo.

Problém je v tom, že bez ohľadu na to, čo môže povedať súd a bez ohľadu na to, ako môže hlasovať Snemovňa alebo Senát, biologická realita zostáva nezmenená. Deti sú ešte prirodzený produkt sexuálneho vzťahu medzi mužom a ženou. deti ešte majú právo na dvoch dospelých zodpovedných za ich existenciu. Matky a otcovia ešte ponúkajú deťom odlišné a doplnkové výhody. Manželstvo medzi mužom a ženou je ešte jediný vzťah, ktorý spája matku a otca dieťaťa.

A čo viac, deti stále chcieť ich matka a otec. Moja nezisková organizácia Them Before Us katalogizuje príbehy detí, ktoré stratili matku alebo otca rozvod/opustenierozmnožovanie treťou stranou, alebo preto, že majú rodičov rovnakého pohlavia. A čo sme sa naučili je, že bez ohľadu na to, ako sa vyvíja kultúra, technológia alebo právo, túžba detí po materskej a otcovskej láske nie. Ako jeden darca spermií počatý muž s dvoma matkami píše:

V tomto smútku sa cítim úplne sám. Strávil som svoje tínedžerské roky tým, že som závidel svojim priateľom s otcami a prial som si, aby som sa namiesto toho narodil do ich rodiny. Akokoľvek domýšľavo to znie, nikdy som sa necítil overený ako rovný muž, ktorý vyrastal. ... Cítil som sa vinný a zlý za to, že som chlapec, pretože v mojej rodine nebol nikto ako ja.

Nikdy nebudeme môcť uzákoniť túžbu dieťaťa po matke a otec, a nemali by sme to skúšať. Tí, ktorí podporujú zákon o úcte k manželstvu, tak robia na úkor matiek a otcov hladných detí, ktorým bude úmyselne odoprený jeden z rodičov, aby sa dospelí mohli pochváliť, že boli na správnej strane dejín.

Pre tých zákonodarcov, ktorí sa odmietajú zohnúť, sa môžu namiesto toho pochváliť, že sú na správnej strane detí.