Katy Faust hovorila s Daleom Bartscherom, riaditeľom Právo na život v Južnej Dakote o tom, ako sa naše chápanie etiky náhradného materstva dobre zhoduje s chápaním pro-life hnutia. www.SDrighttolife.org