V roku 2017 Katy Faust ponúkla svoj hlas na konferencii Australian Christian Lobby (ACL), aby sa podelila o svoje skúsenosti a dôležitosť preformulovania diskusie o štruktúre rodiny a manželstve z pohľadu práv detí.