Rýchle zmeny v reprodukčných technológiách v kombinácii s redefiníciou manželstva viedli k tomu, že čoraz viac detí úmyselne popieralo vzťah s jedným alebo oboma svojimi biologickými rodičmi. Médiá medzitým tvrdia, že „všetko, čo deti potrebujú, je láska“.

Nová organizácia pre práva detí vrhá svetlo na veľmi skutočné a trvalé náklady, ktoré deti platia, keď sú túžby dospelých uprednostňované pred právami detí. Pred nami poskytuje platformu, aby tieto deti spojila a dala im možnosť vyjadriť sa.

Pridajte sa k nám, keď budeme skúmať filozofické, právne a praktické základy práv detí v rodinnej štruktúre a ako môže pohľad na záležitosti manželstva a rodičovstva cez optiku detí presvedčiť skeptickú kultúru.

Moderátor: Ryan Anderson

Panelisti: Katy Faust, Jeff Shafer, Melissa Moschella

hodinky panelová diskusia tu.