Opätovná návšteva primárnej rany

Opätovná návšteva primárnej rany

Nasledovníci práce Them Before Us už pravdepodobne počuli termín „prvotná rana“, ktorý sa používa v súvislosti so stratou, ktorú osvojenci zažili, ako aj prípady, keď dospelí úmyselne odopierajú dieťaťu právo na matku alebo otca, ako je náhradné materstvo a darca. .