Który z poniższych problemów, zakończyłbyś, gdybyś mógł?

 • Bezdomność
 • Handel ludźmi
 • Przepełnione więzienia
 • Samobójstwa
 • Ubóstwo
 • Ciąża nastolatków
 • Dziecięca otyłość
 • Porzucanie szkoły

Nie możesz wybrać jednego? Co by było, gdyby istniała opcja WSZYSTKIE POWYŻSZE? Każdy z nich wyniszczające i złożone problemy społeczne mają jedną wspólną cechę – każda z tych niesprawiedliwości może być wywiedziona z rozpadu rodziny.

 • 90% bezdomnej młodzieży, uciekinierów z domów, którzy stają się często ofiarami handlu ludźmi, nie ma ojców.
 • 70-85% więźniów dorastało bez ojca.
 • 63% nastolatków popełniających samobójstwa ma nieobecnych ojców.
 • Dzieci bez ojca czterokrotnie częściej żyją w ubóstwie.  
 • 71% ciężarnych nastolatek pochodzi z domów bez ojców.
 • Dzieci, których rodzice mieszkali osobno przed urodzeniem, prawie dwukrotnie częściej miały nadwagę w porównaniu z tymi, których rodzice mieszkali razem.
 • 71% osób, które porzuciły szkołę średnią, pochodzi z domów bez ojców.

Jedynym składnikiem, którego brakuje w tych wszystkich przepisach na katastrofę, jest małżeństwo. Małżeństwo to nie przestarzała koncepcja religijna. To połączenie trzech rzeczy, których dzieci potrzebują, aby dobrze się rozwijać: matki, ojca i stabilności. Są to trzy podstawowe elementy emocjonalnego i społecznego dobrostanu dziecka. Kiedy brakuje jednego z nich, dzieci są nieproporcjonalnie bardziej zagrożone fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. W skutek obecnego, gwałtownego wzrostu wskaźników urodzeń pozamałżeńskich, życia w konkubinacie, rozwodów i technologii reprodukcyjnych, które pozbawiają dzieci jednego lub wszystkich tych elementów, mamy do czynienia z ogólnospołeczną katastrofą. Jeśli nie wzmocnimy fundamentów naszego społeczeństwa poprzez umacnianie małżeństwa, wszelkie wysiłki na rzecz sprawiedliwości społecznej będą jedynie plastrem na ropiejącą ranę. Na szczęście, jeśli jesteś głęboko poruszony jakimkolwiek problemem z listy powyżej, nie musisz wybierać tylko jednego, na którym skoncentrujesz swoją krucjatę o lepszy świat. Sposobem na wywarcie realnego, głębokiego i trwałego wpływu na przyszłe pokolenia jest stanie się orędownikiem tylko jednej rzeczy: małżeństwa.   Obrona praw małżeńskich i praw dzieci to wszechstronna walka z wszelkimi bolączkami społecznymi i ich destrukcyjnym wpływem na nas. Dlatego jest to największa bitwa naszych czasów. Wynik bitwy o małżeństwo zadecyduje o wszystkich innych Dołącz do nas.

Sprawdź naszą nową książkę!

Ta książka łączy badania o złotym standardzie z setkami historii dzieci, z których wiele nigdy wcześniej nie zostało opowiedzianych.

Udostępnij to