W 2017 roku Katy Faust zabrała głos na konferencji Australian Christian Lobby (ACL), aby podzielić się swoimi doświadczeniami i znaczeniem przeformułowania debaty na temat struktury rodziny i małżeństwa z perspektywy praw dzieci.