Dzieci NIE są towarem. Dzieci NIE są po to, aby spełniać pragnienia dorosłych.

DZIECI MAJĄ PRAWA

Dzieci mają naturalne prawo do swoich rodziców: matki i ojca.

PRAWA NATURALNE A PRAWA UCHWALONE

 • Prawa naturalne to prawa, które nie są zależne od praw uchwalonych w danym kraju lub zwyczajów czy kultury.
 • Prawo uchwalone to prawo stworzone przed system prawny w danym kraju.

Prawa uchwalone powinny wynikać z praw naturalnych.

PRAWA DZIECKA TO DRUGA STRONA PRAW RODZICIELSKICH

W relacji rodzic-dziecko, prawa są symbiotyczne. Nieodłączne prawo matki i ojca do wychowywania dziecka jest związane z faktem, że są jedynymi osobami odpowiedzialnymi za powołanie swojego dziecka do życia.

"Rodzice biologiczni mają ściśle niezbywalny obowiązek kochania swoich dzieci, obowiązek, który jest ogromnie ważny, biorąc pod uwagę wyjątkową bliskość relacji biologicznej rodzic-dziecko i znaczenie tej korzyści dla dobra dziecka.” – twierdzi Ekspert ds. Praw Dzieci - Melissa Mochella

Rodzice nie opuszczają oddziału położniczego z jakimś dzieckiem; wychodzą ze swoim dzieckiem. Jedynie związek rodziców z dzieckiem daje prawo do wychowania tego dziecka. Podobnie pojedyncza relacja dziecko-rodzic przyznaje dziecku prawo do bycia wychowanym przez matkę i ojca. Rodzice mają prawo opuścić oddział położniczy ze swoim dzieckiem, a dziecko ma prawo opuścić oddział położniczy ze swoimi rodzicami.

WŁAŚCIWE REGUŁY

1. Prawa naturalne wyprzedzają te uchwalane przez rządy.
2. Nikt nie musi nadawać Ci Twoich naturalnych praw.
3. Prawa naturalne są takie same dla wszystkich, nikt nie rodzi się z większym lub mniejszym potencjałem do korzystania z tych praw.

DZIECI MAJĄ NATURALNE PRAWO DO SWOICH RODZICÓW

 • Relacja rodzic-dziecko istniała przed powstaniem jakiegokolwiek rządu.
 • Nikt nie zapewnia dzieciom biologicznych rodziców. Jeśli dziecko istnieje, to samo dzieje się z jego matką i
  ojcem.
 • Każdy ma taką samą ilość biologicznych rodziców: matkę i ojca. Wszyscy dostajemy ich dokładnie dwoje: nie więcej i nie mniej.
  mniej.

Uchwalone w danym kraju prawo dziecka do rodziców może być różne. Naturalne prawo dziecka do matki i ojca
jest bezdyskusyjne.

PRAWO DO ŻYCIA, PRAWO DO RODZICÓW

Jeśli wierzysz w naturalne prawo dziecka do życia to przekonanie, że dziecko ma prawo do własnych rodziców, będzie naturalnie podążać za nim. Aborcja i rozmnażanie przez osoby trzecie (oddawanie komórek rozrodczych, surogacja) to dwie strony tego samego medalu, który czyni dzieci towarami dla dorosłych.

Aborcja i technologie reprodukcyjne są zorientowane na dorosłych. Zwolennicy aborcji mierzą sukces tym, czy dorośli są zadowoleni z wyniku aborcji i lekceważą prawo dziecka do życia. Zwolennicy technologii reprodukcyjnych mierzą sukces tym, czy dorośli są zadowoleni z dziecka jako produktu zgodnego z ich oczekiwaniami i lekceważą prawo dziecka do matki i ojca.

Zwolennicy aborcji uważają, że jeśli dziecko jest niechciane, można pozbawić je istnienia, łamiąc jego prawo do życia. Zwolennicy technologii reprodukcyjnych uważają, że jeśli dziecko jest bardzo pożądane, można powołać je do istnienia w sposób łamiący jego prawo do matki i ojca.

PRAWA DZIECI SĄ UZNAWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Organizacja Narodów Zjednoczonych zagwarantowała dzieciom prawo do bycia kochanym przez oboje rodziców w Konwencji o Prawach Dziecka — najszerzej ratyfikowanym traktacie dotyczącym praw człowieka w historii! Konwencja gwarantuje także dzieciom prawo do poznania tożsamości swoich biologicznych rodziców. Oto tekst konwencji w języku polskim: https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/

POLITYCY POWINNI ZJEDNOCZYĆ SIĘ W OBRONIE PRAW DZIECI

Ani partie lewicowe, które mówią o sprawiedliwości społecznej, ani partie prawicowe, które dążą do ograniczonego rządu, nie otrzymają tego, czego chcą, dopóki nie będą wspólnie bronić praw dzieci do matki i ojca. Dzieje się tak dlatego, ponieważ utrata rodziców jest podstawą problemów społecznych, które obie strony starają się rozwiązać.

 • 90% bezdomnych i uciekających z domu nastolatków nie ma ojca. Stają się oni często ofiarami handlu ludźmi.
 • od 70% do 85% więźniów dorastało bez ojca
 • 63% nastolatków popełniających samobójstwa ma nieobecnych ojców.
 • 71% ciężarnych nastolatek pochodzi z domów bez ojców.
 • 71% osób, które porzuciły szkołę średnią, pochodzi z domów bez ojców.

Prawico - "Mały Rząd" jest niemożliwy bez "Wielkiego Małżeństwa".
Lewico – nie będzie sprawiedliwości społecznej, dopóki nie zapewnimy sprawiedliwości dla poszczególnych dzieci.

DOROŚLI MUSZĄ BRAĆ NA SIEBIE TRUDNE RZECZY PO TO, ABY DZIECI NIE MUSIAŁY TEGO ROBIĆ

Dzieci od zarania dziejów tracą rodziców z powodu różnych nieszczęść. Ale w dzisiejszych czasach większość dzieci jest pozbawiona matek i ojców nie z powodu tragedii, ale dlatego, że pragnienia dorosłych są ważniejsze niż prawa dzieci.

Naszą misją jest uczynienie „Them Before Us” czymś więcej niż tylko chwytliwą, składającą się z trzech słów nazwą naszej organizacji non-profit. Chcemy, aby potrzeby dzieci były stawiane na pierwszym miejscu w umysłach wszystkich dorosłych. Zamierzamy poprawić złą perspektywę i zmienić sposób, w jaki dorośli postrzegają dzieci.

Them Before Us wierzy, że dorośli powinni dokonać niezbędnych poświęceń, aby dzieci nie musiały tego robić.

Fragmenty rozdziału 1 książki: “Them Before Us: Why We Need a Global Children’s Movement” czyli dlaczego potrzebujemy globalnego ruchu na rzecz dzieci.