DZIECI MAJĄ PRAWA

Dzieci NIE są towarem. Dzieci NIE są po to, aby spełniać pragnienia dorosłych.

Zaraz po prawie do życia, drugim najważniejszym prawem dziecka jest naturalne prawo do relacji z obojgiem swoich biologicznych rodziców, kiedy tylko jest to możliwe. Czy ta prawda przemawia do Ciebie? Jeśli tak, to jesteś w dobrym towarzystwie. Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie konsensus jest tak rzadki jak jednorożce, utrwaliła tę dziecięcą rzeczywistość w swojej Konwencji o Prawach Dziecka—najszerzej ratyfikowanym traktacie o prawach człowieka w historii. Link do konwencji w języku polskim: https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/  

Oto wybrane artykuły, napisane w zaskakująco zrozumiałym języku. Najwyraźniej twórcy konwencji chcieli przekazać te podstawowe prawa wszystkim ludziom, nie tylko prawnikom. 

Artykuł 7

1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich opieką.

Artykuł 8

1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji.

Artykuł 9

1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka.

3. Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Artykuł 10

2. Dziecko, którego rodzice przebywają w różnych państwach, będzie miało prawo do utrzymywania regularnych, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych, osobistych stosunków i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców.

Artykuł 18

1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

Co ten globalny dokument mówi nam o dzieciach? Że nie są towarem. Dzieci nie są po to, aby spełniać pragnienia dorosłych.   

Dzieci nie są przedmiotami, które można wycinać i wklejać w dowolne, romantyczne układy dorosłych. Dzieci są bezbronnymi jednostkami, które zasługują na to, by ich przyrodzone prawa były szanowane i chronione przez jedynych ludzi w społeczeństwie, którzy są władni, aby to zrobić – dorosłych. Pomyślne wejście dziecka w dorosłość zależy od tego, czy jego podstawowe prawo do obojga rodziców jest przestrzegane. To wymaga, aby dorośli uporządkowali swoje życie wokół praw dzieci.  

Niestety coraz mniej dorosłych jest na to gotowych. Dzisiaj tylko 46% dzieci w USA osiąga dorosłość mieszkając zarówno z matką, jak i ojcem. Większość amerykańskich dzieci doświadczy rozpadu więzi rodzicielskich lub nigdy nie pozna jednego ze swoich rodziców. 

W Them Before Us zdajemy sobie sprawę, że dzieci spotykają się z wszelkiego rodzaju stratami rodzinnymi. Zachęcamy i wspieramy dorosłych, którzy zmagają się z przeciwnościami losu dla potrzeb dzieci, niezależnie od tego, czy jest to adopcja, rodzina zastępcza, czy ciężar samotnego rodzicielstwa. Świat potrzebuje więcej dorosłych, którzy są gotowi zaakceptować swój trud, aby zmniejszyć ciężar krzywd dla dzieci. Zdecydowanie sprzeciwiamy się stale rosnącej tendencji do ignorowania praw dzieci na rzecz pragnień dorosłych, zwłaszcza poprzez normalizację i promocję takich struktur rodzinnych, które wymagają od dziecka utraty matki lub ojca.

Dzieci są na łasce decyzji podejmowanych przez dorosłych w świecie, który coraz bardziej wierzy, że szczęście dorosłych i ich osobiste spełnienie jest najwyższą wartością. Niezależnie od tego, czy chodzi o odebranie życia dziecku niechcianemu poprzez aborcję, czy o danie życia dziecku za pomocą technologii reprodukcyjnych, dzieci są coraz częściej traktowane jak obiekty spełniające pragnienia dorosłych. Tak jak głęboką niesprawiedliwością jest odmawianie dziecku prawa do życia, tak samo niesprawiedliwością jest celowe zerwanie relacji dziecka z matką lub ojcem.  

Na całym świecie, w 195 krajach, uznaje się, że prawa dzieci powinny mieć pierwszeństwo przed pragnieniami dorosłych. Naszą misją jest uczynienie "Them Before Us" czymś więcej niż tylko nazwą naszego ruchu. Chcemy, aby "One Przed Nami" czyli "Dzieci Przed Dorosłymi" stało się rzeczywistością dla wszystkich dzieci na świecie. Chcemy przekonać dorosłych, że to oni muszą wziąć na swoje barki "dorosłe sprawy" i dokonywać wyrzeczeń po to, aby dzieci nie musiały tego robić.

Sprawdź naszą nową książkę!

Ta książka łączy badania o złotym standardzie z setkami historii od dzieci, z których wiele nigdy wcześniej nie zostało opowiedzianych.

Chinese (Traditional)CzechEnglishFrenchGermanKoreanLatvianPolishPortugueseSpanish
Udostępnij to