Vážený pane ministře Vít Rakušan,

Jmenuji se Katy Faustová a jsem předsedkyní organizace Je před námi. Zastupujeme děti, které budou poškozeny, pokud dovolíte, aby páry stejného pohlaví byly uvedeny v rodném listě dítěte.

Millie Fontana byl vychován dvěma matkami. Když byla mladá, Millie prožívala tak intenzivní psychické potíže, že ji její matky poslaly k terapeutovi, který zjistil, že její emocionální zmatek pramení z otcovy nepřítomnosti. Nepředepsala žádné léky ani další poradenství, ale místo toho trvala na tom, aby se 11letá Millie mohla setkat se svým otcem. Millie popisuje ten okamžik jako „pravděpodobně jediný okamžik, kdy jsem byla stabilní dítě“. Její matka navrhla, že by Millieiny problémy z dětství mohly být zmírněny, kdyby její dvě matky byly legálně provdané nebo kdyby společnost byla přijatelnější. Millie odpověděla: „Jak by se mnou psychologové zacházeli kvůli mému základnímu problému bez otce, kdyby uznal, že bez otce je forma diskriminace? 

Vidíte, pane Rakušane, děti nezměníte. Vždy potřebovali a vždy budou potřebovat matku i otce. Falšování rodného listu dítěte lže o potřebě dětí po jejich biologické identitě a jejich potřebě mužské a ženské lásky. 

Biologická identita

Jak je uvedeno v článku 8 Úmluvy OSN o právech dítěte, ratifikované Českou republikou v roce 1993, „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachovat jeho nebo její identitu." Uvedení dvou mužů nebo dvou žen v rodném listě dítěte porušuje toto právo dítěte.

Každé dítě bez výjimky má otce a matku. Jsou to jen tito dva dospělí, kteří dětem dávají biologickou identitu, která jim pomáhá odpovědět na otázku: „Kdo jsem? Uvedení dvou matek nebo dvou otců v rodném listě dítěte nikoli zachovat identita dítěte, to vymýšlí identitu. Dětem to škodí. 

Podle jejich průzkumu z roku 2020 Jsme dárci zjistili, že většina dětí vytvořených pomocí „dárcovského“ spermatu nebo vajíčka „doufá, že si vytvoří blízké přátelství se svým biologickým [dárcem] rodičem“ a věří, že existuje „základní lidské právo znát identitu obou biologických rodičů“. Bytost "miloval a chtěl“ nevymaže potřebu dítěte znát svou biologickou identitu. Jeden dítě počaté dárcovstvím spermatu vysvětluje,

Nemáme přístup k naší rodinné anamnéze/lékařské anamnéze/biologickému původu. Máme několik neznámých [nevlastních] sourozenců, které podle zákona nemáme právo vědět. Chápeš tu ztrátu? Že neznáte tety, strýce, prarodiče, bratrance, sourozence, tátu/mámu? Byl jsem vydán. Můj táta se vzdal jakéhokoli práva mě znát nebo mít jakoukoli přítomnost v mém životě.

Rodné listy, které obsahují dvě matky nebo dva otce, dětem neříkají kdo jsou oni, odepře jim důležité informace, které potřebují znát kdo jsou oni a místo toho jim řekne takové, jaké si dospělí přejí, aby byli– dítě jednoho nebo dvou biologických cizích lidí.

Matka nebo otec hlad

Jak ukazuje příběh Millie, děti jsou stvořeny k tomu, aby je miloval muž a žena. Doplňkové způsoby interakce matek a otců s dětmi maximalizují vývoj dítěte. Bez jednoho nebo druhého se citové boje dětí zvyšují. 

Zde jsou některé poznatky z jedna z největších studií srovnání výsledků mezi dětmi vychovávanými páry stejného a opačného pohlaví.

Dále, formalizace vztahu mezi rodiči stejného pohlaví a dětmi dětem nepomáhá. Jediná studie která porovnává výsledky u dětí s svobodný rodiče stejného pohlaví versus ženatý rodiče stejného pohlaví (kteří se budou snažit být uvedeni v rodném listě dítěte) zjistili, že děti s manželskými rodiči stejného pohlaví dopadly hůře. Měli „zvýšenou míru symptomů deprese a každodenního strachu a pláče“. Ve srovnání s dětmi, které mají rodiče opačného pohlaví, je u dětí stejného pohlaví riziko emočních problémů 2.3krát vyšší. spolubydlení rodičů a 4.2krát vyšší u osob stejného pohlaví ženatý rodiče.

Uvedení dvou matek nebo dvou otců v rodném listě dítěte zaručuje, že budou mít nulový kontakt se dvěma dospělými, kteří nejlépe podporují jejich emocionální zdraví.

Pane Rakušane, žádné dítě nechce dvě mámy nebo dva táty. Všechny děti chtějí to, co dáváte svým vlastním třem dětem – mámu a tátu, kteří je milují a milují jeden druhého. 

Vymazání matky nebo otce dítěte od narození nevymaže jejich touhu po chybějící matce nebo otci. Nezachová jejich biologickou identitu. Spíše to přispěje k jejich krizi identity a emocionálním bojům. 

I když to znamená konfrontovat silné zájmy dospělých, vyzývám vás, abyste využili své zákonodárné moci k ochraně práv a blaha dětí tím, že budete trvat na tom, aby všechny rodné listy zaznamenávaly totožnost matky dětí. a otec.

 

Vážený pane ministře Víte Rakušane,

Jmenuji se Katy Faust a jsem předsedkyní organizace Oni před námi (Ony před námi). Jsme zástupci dětí, kterým, pokud umožníte, aby byly páry stejného pohlaví uvedené v jejich rodném listě, ublížíte se.

Millie Fontana byla vychována dvěma matkami. V Millie prožívala tak intenzivní psychické potíže, že ji její matky poslaly k terapeutce, která zjistila, že její emocionální zmatek pramení z nepřítomnosti otce. Nedostala předepsané žádné léky, ani další konzultace, ale místo toho trvala terapeutka na tom, aby se 11letá Millie mohla setkat se svým otcem. Millie popisuje ten okamžik jako „pravděpodobně jediný okamžik, kdy jsem byla podobné dítě“. Její matka navrhla, že by Millieiny problémy z dětství nemusely být tak vážné, kdyby její dvě matky byly legálně prodané nebo kdyby je společnost více přijímala. Millina odpověď? „Jak by s mým problémem chybějícího otce mohli pracovat psychologové, kdyby to bylo chápáno jako forma diskriminace mých matek?“ 

Vidíte, pane Rakušane, děti nezměníte. Vždy jsem potřeboval a vždy budu potřebovat matku i otce. Faktickým falšováním rodného listu dítěte popíráte potřeby dětí, jednak potřebu biologické identifikace a druhou potřebu mužské i ženské lásky.

Biologická identita

Jak je uvedeno v článku 8 Úmluvy OSN o právech dítěte, ratifikované Českou republikou v roce 1993, „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho identity“. Uvedení dvou mužů nebo dvou žen v rodném listu dítěte porušuje toto právo dítěte.

Každé dítě bez výjimky má otce a matku. Jsou to jen tito dva dospělí, kteří dětem poskytují biologickou identitu, jež jim pomáhá odpovědět na otázku – Kdo jsem?. Uvedení dvou matek nebo dvou otců do rodného listu dítěte jejich identitu vykonstruuje, nikoliv zachová. A to dětem škodí.

Průzkum Jsme dárci z roku 2020 zjištěno, že většina dětí vzešlých z „dárcovského” spermatu nebo vajíček „doufá, že si vytvoříš blízké přátelství se svým biologickým [dárcem] rodičem“ a věří, že existuje "základní lidské právo znát identitu obou biologických rodičů." Být „milovaný a chtěný“ nesmaže potřebu dítěte znát svou biologickou identitu. Jedno z dětí počatých z dárcovského spermatu to vysvětluje takto:

Nemáme přístup k naší rodinné anamnéze/lékařské anamnéze/biologickému původu. Máme několik neznámých (nevlastních) sourozenců, které podle zákona nemáme právo znát. Chápete tu ztrátu? Že neznáte tety, strýce, prarodiče, bratrance, sourozence, tátu/mámu? Vzdal se mě. Můj táta se vzdal jakéhokoli práva mě znát nebo být jak přítomen v mém životě.

Rodné listy, které obsahují dvě matky nebo dva otce, dětem neříkají, kým jsou, odkládají jim zásadní informace, které potřebují vědět, například kdo jsou a místo toho jim říkají, kým si dospělí přejí, aby byli – dítětem jednoho nebo dvou biologicky cizích lidí.

Hlad po matce a otci

Jak ukazuje příběh Millie, děti jsou utvořeny tak, aby je miloval muž a žena. Vzájemně se doplňující způsoby, kterými matky a otcové interagují s dětmi, maximalizují vývoj dítěte. Bez jednoho nebo druhého, citová zranění dětí rostou.

Zde jsou některá zjištění z jedné z největších studií porovnávajících výsledky mezi dětmi stejného a opačného pohlaví.

Formalizace vztahu mezi rodiči stejného pohlaví a dětmi dětem nepomáhá. Jediná studie, která srovnává výsledky u dětí s nesezdanými rodiči stejného pohlaví oproti sezdaným rodičům stejného pohlaví (ti se budou snažit být uvedeni v rodném seznamu dítěte), zjistili, že děti se sezdanými rodiči stejného pohlaví dopadly hůře. Měly „zvýšenou mírou symptomů deprese a každodenního strachu a pláče“. Ve srovnání s dětmi, které mají rodiče opačného pohlaví, je riziko emocionálních problémů 2,3x vyšší u dětí s rodiči stejného pohlaví v kohabitaci a 4,2x vyšší u sezdaných rodičů stejného pohlaví.

Uvedení dvou matek nebo dvou otců v rodném listu dítěte zajistí, že děti nebudou mít žádný kontakt se dvěma dospělými, které nejlépe podporují jejich emocionální zdraví.

Pane Rakušane, žádné dítě nechce dvě mámy nebo dva táty. Všechny děti chtějí, co Vy sám dáváte svým vlastním třem dětem – mám a tátu, kteří milují a milují jednoho druhého.

Vymazání matky nebo otce dítěte už od narození, nevymaže touhu dítěte po chybějící matce nebo otci. Nezachová jejich biologickou identitu. Spíše to přispěje ke krizi jejich identity a emocionálním problémům.

I když to teď znamená konfrontovat silné dospělé, žádám Vás, abyste využili své zákonodárné moci k ochraně práv a blaha dětí tím, že budete trvat na tom, aby byla ve všech rodných listech dětí zaznamenána totožnost jejich matky a otce.