Rychlé změny v reprodukčních technologiích v kombinaci s redefinicí manželství vedly k tomu, že stále více dětí záměrně popíralo vztah s jedním nebo oběma svými biologickými rodiči. Mezitím média tvrdí, že „všechno, co děti potřebují, je láska“.

Nová organizace pro práva dětí vrhá světlo na velmi reálné a trvalé náklady, které děti platí, když jsou touhy dospělých upřednostňovány před právy dětí. Jim Before Us poskytuje platformu, která tyto děti svede dohromady a dá jim hlas.

Připojte se k nám, když prozkoumáme filozofické, právní a praktické základy práv dětí v rodinné struktuře a jak může pohled na záležitosti manželství a rodičovství optikou dětí přesvědčit skeptickou kulturu.

Moderátor: Ryan Anderson

Panelisté: Katy Faust, Jeff Shafer, Melissa Moschella

Hodinky panelová diskuze zde.